Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria


Wariant tytułu Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza)
Wydawca Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ISSN 1644-0684
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
6 (od 2015)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Podraza, Zuzanna
Korozja siarczanowa jako realny problem sieci przewodów kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-0684
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/