Technical Issues


Wydawca ADVSEO (Szczecin)
ISSN 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2015)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2015)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 9

Łach, Michał; Mikuła, Janusz
Badania i możliwości zastosowań mikrosfer z popiołów lotnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2016
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Gwadera, Monika
Wpływ parametrów procesowych na wymianę masy i ciepła podczas adsorpcji wody na silikażelu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Kukuła, Katarzyna; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Molekularne sondy fluorescencyjne w biologii, biochemii i biotechnologii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Czarna, Magdalena; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych do zastosowań w naukach life science
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Kiklica, Ewelina; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Synteza oraz badania spektroskopowe niesymetrycznych pochodnych soli diarylojodoniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Czarna, Magdalena; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Właściwości i zastosowanie pochodnych 2H-1-benzopiran-2-onu jako związków pochodzenia naturalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Łach, Michał
Ceramika pochodzenia wulkanicznego w spiekanych kompozytach metalowych - badania mikrostruktury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Łach, Michał
Ocena produktów alkalicznej aktywacji metakaolinu oraz haloizytu poprzez obserwacje SEM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/