Practical Metallography = Praktische Metallographie


Wariant tytułu Praktische Metallographie
ISSN 0032-678X
Impact Factor dla czasopisma 0.274 (od 2012)
0.176 (od 2013)
0.33 (od 2014)
0.245 (od 2015)
0.216 (od 2016)
0.384 (od 2017)
0.398 (od 2018)
0.315 (od 2019)
0.266 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Korzekwa, J.; Gądek-Moszczak, A. ; Bara, M.
The influence of sample preparation on SEM measurements of anodic oxide layers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Practical Metallography = Praktische Metallographie
Data wydania: 2016
ISSN: 0032-678X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.216
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/