Journal of Ecology and Health


Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
ISSN 2082-2634
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
4 (od 2015)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Marszałek, Marta; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Wpływ gnojowicy na środowisko naturalne – potencjalne zagrożenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Ecology and Health
Data wydania: 2011
ISSN: 2082-2634
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/