Bioremediation Journal


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1088-9868
e-ISSN 1547-6529
Impact Factor dla czasopisma 0.395 (od 2012)
0.714 (od 2013)
0.5 (od 2014)
0.852 (od 2015)
1.098 (od 2016)
1.018 (od 2017)
1.098 (od 2018)
1.724 (od 2019)
1.909 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gospodarek, Janina; Petryszak, Przemysław; Kołoczek, Henryk
The effect of the bioremediation of soil contaminated with petroleum derivatives on the occurrence of epigeic and edaphic fauna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bioremediation Journal
Data wydania: 2016
ISSN: 1547-6529
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.098
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/