Bioremediation Journal


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1088-9868
e-ISSN 1547-6529
Impact Factor dla czasopisma 0.395 (od 2012)
0.714 (od 2013)
0.5 (od 2014)
0.852 (od 2015)
1.098 (od 2016)
1.018 (od 2017)
1.098 (od 2018)
1.724 (od 2019)
1.909 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2013)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gospodarek, Janina; Petryszak, Przemysław; Kołoczek, Henryk
The effect of the bioremediation of soil contaminated with petroleum derivatives on the occurrence of epigeic and edaphic fauna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bioremediation Journal
Data wydania: 2016
ISSN: 1547-6529
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.098
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/