Water and Environment Journal


Wariant tytułu Water and Environment Journal : Promoting Sustainable Solutions
Wydawca Wiley
ISSN 1747-6585
e-ISSN 1747-6593
Impact Factor dla czasopisma 0.969 (od 2012)
1.187 (od 2013)
1.344 (od 2014)
0.895 (od 2015)
1.063 (od 2016)
1.224 (od 2017)
1.178 (od 2018)
1.426 (od 2019)
2.07 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2308 Environmental Science: Management, Monitoring, Policy and Law
2312 Environmental Science: Water Science and Technology
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2310 Environmental Science: Pollution
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kędra, Mariola
Sensitivity of mountain catchments to global warming: a case study of the San Basin, Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Water and Environment Journal
Data wydania: 2020
ISSN: 1747-6585
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.07
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kędra, Mariola; Wiejaczka, Łukasz
Disturbance of water-air temperature synchronisation by dam reservoirs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Water and Environment Journal
Data wydania: 2016
ISSN: 1747-6585
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.063
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/