Bio-Algorithms and Med-Systems


Wydawca De Gruyter
ISSN 1895-9091
e-ISSN 1896-530X
Lista MNiSW B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Ryniewicz, A.; Knapik, R.; Sładek, J.; Bojko, Ł.
The use of patterns to evaluate the quality of mapping in CT
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Bio-Algorithms and Med-Systems
Data wydania: 2015
ISSN: 1896-530X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Ryniewicz, A.; Madej, T.; Ryniewicz, A.; Bojko, Ł.
The use of 3D modeling hip belt in planning of resurfacing surgery
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Bio-Algorithms and Med-Systems
Data wydania: 2015
ISSN: 1896-530X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Ryniewicz, Andrzej; Ostrowska, Ksenia; Ryniewicz, Wojciech; Sładek, Jerzy; Bojko, Łukasz; Krawczyk, Marcin
The application of spherical standards for the evaluation of the accuracy of mapping shape in computed tomography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bio-Algorithms and Med-Systems
Data wydania: 2015
ISSN: 1896-530X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ryniewicz, Andrzej; Soja, Jerzy; Ryniewicz, Wojciech; Sładek, Krzysztof; Bojko, Łukasz
Experimental research and modeling of selected layers of the trachea based on EBUS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bio-Algorithms and Med-Systems
Data wydania: 2015
ISSN: 1896-530X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/