Prace Kulturoznawcze


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISSN 0860-6668
Seria główna Acta Universitatis Wratislaviensis
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
6 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Pawłowska, Krystyna
Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/