Mini-Reviews in Organic Chemistry


Wydawca Bentham Science Publishers
ISSN 1570-193X
e-ISSN 1875-6298
Impact Factor dla czasopisma 1.063 (od 2012)
0.826 (od 2013)
1.042 (od 2014)
1.394 (od 2015)
1.095 (od 2016)
0.722 (od 2017)
1.12 (od 2018)
1.824 (od 2019)
2.495 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalski, Piotr; Jaśkowska, Jolanta; Majka, Zbigniew
Recent approaches to the synthesis of aripiprazole - a new generation antypsychotic drug
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mini-Reviews in Organic Chemistry
Data wydania: 2012
ISSN: 1875-6298
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.063
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/