Journal of Advances in Physics


Wydawca Council for Innovative Resarch (CIR)
ISSN 2347-3487
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Majka, T. M.; Majka, M.; Hassan, M. K.
Predicting the flow properties of polyamide nanocomposites by using Vinogradov-Malkin model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Advances in Physics
Data wydania: 2015
ISSN: 2347-3487
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/