Ad Astra


Wydawca Wydawnictwa PWSZ Tarnów. Niezależne Zrzeszenie Studentów
ISSN 2081-2973
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 11

Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Rezonans stochastyczny nowym źródłem energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2013
ISSN: 2081-2973
Lista MNiSW/MEiN: nie
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Nagroda Nobla z Fizyki w 2012 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2013
ISSN: 2081-2973
Lista MNiSW/MEiN: nie
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Fotonika rozwiązuje problem mechaniki kwantowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2013
ISSN: 2081-2973
Lista MNiSW/MEiN: nie
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Siły rządzące we Wszechświecie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-2973
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Grafenowa bariera tunelowa w układzie spinotroniki (GTBS)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-2973
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Tunelowanie kwantowe strumienia magnetycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-2973
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Interferencja kwantowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-2973
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Realne zagrożenie? : Czy rozbłyski na słońcu są niebezpieczne?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-2973
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Coraz bliżej poznania „cząstki Boga”
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-2973
Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Nanotechnologia? „Z czym to się je?"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2011
ISSN: 2081-2973
Majka, Tomasz
Myślami wracam na PWSZ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ad Astra
Data wydania: 2011
ISSN: 2081-2973
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/