Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne


Wydawca Forum Media Polska Sp. z o.o. (Poznań)
ISSN 0860-8075
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Majka, Tomasz M.
Sport Girevoy – zapomniany, tradycyjny, odrodzony
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Data wydania: 2012
ISSN: 0860-8075
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/