Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Wydawca Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ISSN 2083-8611
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
10 (od 2015)
5 (od 2019)