Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Wydawca Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ISSN 2083-8611
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
10 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Bajwoluk, Tomasz
Małe miasto i wieś – przemiany formy urbanistycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Data wydania: 2016
ISSN: 2083-8611
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Wójcikowski, Wojciech Karol
Współdziałanie czy współzawodnictwo małych miast i obszarów wiejskich w regionie uzdrowiskowym (przykład uzdrowisk popradzkich)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Data wydania: 2016
ISSN: 2083-8611
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Kubek, Daniel
Charakterystyka optymalizacji odpornej problemu najkrótszej ścieżki w obszarach zurbanizowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Data wydania: 2015
ISSN: 2083-8611
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Stachura, Ewa
Wpływ procesu transformacji na kształtowanie środowiska mieszkaniowego w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Data wydania: 2013
ISSN: 2083-8611
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/