Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of Institute of Organic and Polymer Technology of the Technical University of Wrocław


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje = Scientific Papers of Institute of Organic and Polymer Technology of the Technical University of Wrocław. Conferences© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/