Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje = Scientific Papers of Institute of Organic and Polymer Technology of the Technical University of Wrocław. Conferences


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0137-1398
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of Institute of Organic and Polymer Technology of the Technical University of Wrocław


Publikacje w tym tytule: 1

Sanetra, Jerzy; Pielichowski, Jan; Kaniowski, Tomasz; Chrząszcz, Ryszard
Wpływ modyfikacji matrycy polimerowej na własności spektralne kompleksów poliwinylohalogenokarbazoli z tetracyjanoetylenem w warstwie ciałostałowej pod wysokim ciśnieniem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje = Scientific Papers of Institute of Organic and Polymer Technology of the Technical University of Wrocław. Conferences
Data wydania: 1995
ISSN: 0137-1398
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/