Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISSN 0208-6336
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
40 (od 2023)

Podserie w tej serii:


Z Problemów Organizacji Pracy Bibliotecznej


Publikacje w tym tytule: 2

Blazy, Rafał
Rola i powołanie uczonych – architekta i urbanisty
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Peryferie kulturowe czy peryferie mentalne? Pozaracjonalne źródła wiedzy w kontekście definicji peryferyjności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/