Journal of Applied Mathematics and Physics


Wydawca Scientific Research Publishing
ISSN 2327-4352
e-ISSN 2327-4379
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Pluta, M.; Spałek, L. J.; Delekta, R. J.
A modified sampling synthesis for a realistic simulation of wind instruments – the design and implementation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Physics
Data wydania: 2016
ISSN: 2327-4379
Lista MNiSW/MEiN: nie
Delekta, R. J.; Spałek, L. J.; Pluta, M.
The impact of selected parameters of a modified sampling synthesis on the result of its auditory assessment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Physics
Data wydania: 2016
ISSN: 2327-4379
Lista MNiSW/MEiN: nie
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Simplex optimization and its applicability for solving analytical problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Physics
Data wydania: 2014
ISSN: 2327-4379
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/