Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty = Wood : research papers, reports, announcements


Wariant tytułu Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
Wydawca Instytut Technologii Drewna (Poznań)
ISSN 1644-3985
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.12841
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Domański, Tomasz
Timber member resistance to snow and wind loads in Polish mountain zones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty = Wood : research papers, reports, announcements
Data wydania: 2016
ISSN: 1644-3985
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.642
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/