Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty = Wood : research papers, reports, announcements


Wariant tytułu Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
Wydawca Instytut Technologii Drewna (Poznań)
ISSN 1644-3985
Impact Factor dla czasopisma 0.2 (od 2012)
0.171 (od 2013)
0.3 (od 2014)
0.438 (od 2015)
0.642 (od 2016)
0.311 (od 2017)
0.857 (od 2018)
0.578 (od 2019)
1.2 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
70 (od 2019)
DOI 10.12841
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Domański, Tomasz
Timber member resistance to snow and wind loads in Polish mountain zones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty = Wood : research papers, reports, announcements
Data wydania: 2016
ISSN: 1644-3985
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.642
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/