Combustion Science and Technology


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0010-2202
e-ISSN 1563-521X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
25 (od 2016)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bizon, K.; Continillo, G.; Lombardi, S.; Sementa, P.; Vaglieco, B. M.
Application of independent component analysis for the study of flame dynamics and cyclic variation in spark ignition engines
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Combustion Science and Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 0010-2202
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/