Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa


Wydawca Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISSN 0137-3129
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
3 (od 2015)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bojęś-Białasik, Anna
Relikty późnośredniowiecznych konstrukcji drewnianych odkrytych podczas badań na terenie placu Szczepańskiego w 2009 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Data wydania: 2015
ISSN: 0137-3129
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/