Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa


Wydawca Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISSN 0137-3129
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
3 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bojęś-Białasik, Anna
Relikty późnośredniowiecznych konstrukcji drewnianych odkrytych podczas badań na terenie placu Szczepańskiego w 2009 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Data wydania: 2015
ISSN: 0137-3129
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/