Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN 2080-5985
e-ISSN 2449-9773
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2014)
6 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.15611/nit
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Górka, Justyna
Ocena stabilności procesu oczyszczania ścieków za pomocą kart kontrolnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-5985
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/