Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Building Engineering. Conferences


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0324-9883
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Building Engineering


Publikacje w tym tytule: 1

Ligęza, Wiesław; Ruppert, Jerzy
Identyfikacja wyników obliczeń numerycznych i badań modelowych tarcz trójwarstwowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/