Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Building Engineering


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Building Engineering. Conferences© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/