Journal of Analytical and Applied Pyrolysis


Wydawca Elsevier
ISSN 0165-2370
e-ISSN 1873-250X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
40 (od 2014)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Majka, Tomasz M.; Bartyzel, Oskar; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pagacz, Joanna; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Recycling of polypropylene/montmorillonite nanocomposites by pyrolysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
Data wydania: 2016
ISSN: 1873-250X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.471
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/