European Journal of Organic Chemistry : EurJOC


Wariant tytułu European Journal of Organic Chemistry
Wydawca Wiley
ISSN 1434-193X
e-ISSN 1099-0690
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Domingo, Luis R.; Kula, Karolina; Ríos-Gutiérrez, Mar
Unveiling the reactivity of cyclic azomethine ylides in [3+2] cycloaddition reactions within the Molecular Electron Density Theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Organic Chemistry : EurJOC
Data wydania: 2020
ISSN: 1099-0690
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.021
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mlostoń, Grzegorz; Jasiński, Radomir; Kula, Karolina; Heimgartner, Heinz
A DFT study on the Barton–Kellogg reaction – the molecular mechanism of the formation of thiiranes in the reaction between diphenyldiazomethane and diaryl thioketones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Organic Chemistry : EurJOC
Data wydania: 2020
ISSN: 1099-0690
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.021
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mlostoń, Grzegorz; Celeda, Małgorzata; Jasiński, Radomir; Heimgartner, Heinz
Experimental and computational studies on stepwise [3+2]- cycloadditions of diaryldiazomethanes with electron-deficient dimethyl ( E )- and ( Z )-2,3-dicyanobutenedioates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Organic Chemistry : EurJOC
Data wydania: 2019
ISSN: 1099-0690
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.889
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Slodek, Aneta; Sanetra, Jerzy et al.
Small donor–acceptor molecules based on a quinoline–fluorene system with promising photovoltaic properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Organic Chemistry : EurJOC
Data wydania: 2016
ISSN: 1099-0690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.834
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/