Geomatics, Natural Hazards and Risk


Wariant tytułu Geomatics, Natural Hazards & Risk
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1947-5705
e-ISSN 1947-5713
Impact Factor dla czasopisma 0.977 (od 2012)
0.622 (od 2013)
1.31 (od 2014)
2.14 (od 2015)
1.71 (od 2016)
1.713 (od 2017)
2.332 (od 2018)
3.333 (od 2019)
3.528 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2013)
25 (od 2016)
70 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dulinska, Joanna Maria; Murzyn, Izabela Joanna
Dynamic behaviour of a concrete building under a mainshock–aftershock seismic sequence with a concrete damage plasticity material model
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Geomatics, Natural Hazards and Risk
Data wydania: 2016
ISSN: 1947-5713
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 25
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/