Geomatics, Natural Hazards and Risk


Wariant tytułu Geomatics, Natural Hazards & Risk
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1947-5705
e-ISSN 1947-5713
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2013)
25 (od 2016)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dulinska, Joanna Maria; Murzyn, Izabela Joanna
Dynamic behaviour of a concrete building under a mainshock–aftershock seismic sequence with a concrete damage plasticity material model
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Geomatics, Natural Hazards and Risk
Data wydania: 2016
ISSN: 1947-5713
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/