Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia


Wariant tytułu Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
Wydawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ISSN 2080-0339
e-ISSN 2392-1269
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
20 (od 2019)
DOI 10.12775/AUNC_ECON
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Wójcik, Weronika; Obyrn, Kajetan d'
Optymalne rozwiązania rekultywacji terenów na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Wójcik, Weronika; Generowicz, Agnieszka
Innowacyjna metoda zagospodarowania odpadów organicznych na przykładzie wybranej gminy wiejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-0339
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Mucha, Zbigniew; Generowicz, Agnieszka
Wybór systemu usuwania i oczyszczania ścieków z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/