Finite Elements in Analysis and Design


Wydawca Elsevier
ISSN 0168-874X
e-ISSN 1872-6925
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
40 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Dryzek, Mateusz; Cecot, Witold; Tekieli, Marcin
Experimental and multiscale computational static and dynamic study of 3D printed elements with mesostructure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Finite Elements in Analysis and Design
Data wydania: 2023
ISSN: 0168-874X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Klimczak, Marek; Cecot, Witold
Towards asphalt concrete modeling by the multiscale finite element method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Finite Elements in Analysis and Design
Data wydania: 2020
ISSN: 0168-874X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.972
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaśkowiec, Jan; Pluciński, Piotr; Stankiewicz, Anna
Discontinuous Galerkin method with arbitrary polygonal finite elements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Finite Elements in Analysis and Design
Data wydania: 2016
ISSN: 1872-6925
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.161
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/