Argument : biannual philosophical journal


Wydawca Pedagogical University of Cracow. Department of Philosophy and Sociology
ISSN 2083-6635
e-ISSN 2084-1043
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Winskowski, Piotr
The specifics of suburban architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Argument : biannual philosophical journal
Data wydania: 2015
ISSN: 2083-6635
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/