International Journal of Technology and Design Education


Wydawca Springer
ISSN 0957-7572
e-ISSN 1573-1804
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
25 (od 2014)
15 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Avsec, Stanislav; Szewczyk-Zakrzewska, Agnieszka
Predicting academic success and technological literacy in secondary education: a learning styles perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Technology and Design Education
Data wydania: 2017
ISSN: 1573-1804
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.339
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/