International Journal of Engineering Education


Wariant tytułu The International Journal of Engineering Education
Wydawca Tempus Publications
ISSN 0949-149X
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2012)
0.36 (od 2013)
0.582 (od 2014)
0.559 (od 2015)
0.609 (od 2016)
0.575 (od 2017)
0.611 (od 2018)
0.653 (od 2019)
0.969 (od 2020)
Lista MNiSW C (od 2012)
A (od 2013)
C (od 2015)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 12 (od 2012)
15 (od 2013)
25 (od 2015)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
3304 Social Sciences: Education
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Avsec, Stanislav; Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Developing a framework to predict factors significant for creative architectural design performance of freshmen and senior architecture students, by adopting and validating the CEDA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Engineering Education
Data wydania: 2021
ISSN: 0949-149X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.969
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Avsec, Stanislav; Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Pre-service teachersʼ attitudes towards technology, engagement in active learning, and creativity as predictors of ability to innovate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Engineering Education
Data wydania: 2018
ISSN: 0949-149X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.611
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szewczyk-Zakrzewska, Agnieszka; Avsec, Stanislav
Predicting academic success and creative ability in freshman chemical engineering students: a learning styles perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Engineering Education
Data wydania: 2016
ISSN: 0949-149X
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.609
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/