Superlattices and Microstructures


Wydawca Elsevier
ISSN 0749-6036
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Nering, Konrad; Rup, Kazimierz
The effect of nanoparticles added to heated micropolar fluid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Superlattices and Microstructures
Data wydania: 2016
ISSN: 0749-6036
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.123
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/