Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing


Wydawca Old City Publishing
ISSN 1542-3980
e-ISSN 1542-3999
Impact Factor dla czasopisma 1.047 (od 2012)
0.667 (od 2013)
0.346 (od 2014)
0.325 (od 2015)
0.365 (od 2016)
0.437 (od 2017)
0.613 (od 2018)
0.703 (od 2019)
0.861 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
25 (od 2013)
20 (od 2015)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sowa, Andrzej
The fault diagnosis of a complex technical object with the use of a cross-out method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing
Data wydania: 2016
ISSN: 1542-3980
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.365
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/