Structural Chemistry : computational and experimental studies of chemical and biological systems


Wariant tytułu Structural Chemistry
Wydawca Springer
ISSN 1040-0400
e-ISSN 1572-9001
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)