Structural Chemistry : computational and experimental studies of chemical and biological systems


Wariant tytułu Structural Chemistry
Wydawca Springer
ISSN 1040-0400
e-ISSN 1572-9001
Impact Factor dla czasopisma 1.772 (od 2012)
1.9 (od 2013)
1.837 (od 2014)
1.854 (od 2015)
1.582 (od 2016)
2.019 (od 2017)
1.624 (od 2018)
2.081 (od 2019)
1.887 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Śmiszek-Lindert, Wioleta; Chełmecka, Elżbieta; Dudzińska, Anna
Hirshfeld surface analysis and spectroscopic and DFT studies of p-acetotoluidide and p-thioacetotoluidide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Structural Chemistry : computational and experimental studies of chemical and biological systems
Data wydania: 2016
ISSN: 1572-9001
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.582
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/