Structural Chemistry : computational and experimental studies of chemical and biological systems


Wariant tytułu Structural Chemistry
Wydawca Springer
ISSN 1040-0400
e-ISSN 1572-9001
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Śmiszek-Lindert, Wioleta; Chełmecka, Elżbieta; Dudzińska, Anna
Hirshfeld surface analysis and spectroscopic and DFT studies of p-acetotoluidide and p-thioacetotoluidide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Structural Chemistry : computational and experimental studies of chemical and biological systems
Data wydania: 2016
ISSN: 1572-9001
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.582
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/