Road and Rail Infrastructure


Wydawca Department of Transportation. Faculty of Civil Engineering. University of Zagreb
ISSN 1848-9842
e-ISSN 1848-9850
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)