Smart and Young : mìžnarodnij naukovij žurnal


Wydawca Naukove Tovaristvo Smart and Young
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Hrehorowicz Gaber, Hanna; Sikora, Anna
Problem terenów osuwiskowych w procesie planowania i praktyce projektowej południowej Małopolski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Smart and Young : mìžnarodnij naukovij žurnal
Data wydania: 2016
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/