Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią


Wydawca Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
ISSN 1895-6823
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Czystsze technologie otrzymywania tripolifosforanu sodu
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2017
Makara, Agnieszka
Przetwarzanie gnojowicy świńskiej i jej separacja metodą filtracyjną
Typ: książka
Data wydania: 2016
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/