Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią


Wydawca Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
ISSN 1895-6823
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Czystsze technologie otrzymywania tripolifosforanu sodu
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
Makara, Agnieszka
Przetwarzanie gnojowicy świńskiej i jej separacja metodą filtracyjną
Typ: książka
Data wydania: 2016
Bojarski, Antoni; Bonenberg, Jacek
Wody powierzchniowe na obszarze potencjalnego oddziaływania zbiornika Krempna
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/