Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects


Wariant tytułu Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Wydawca Elsevier
ISSN 0927-7757
e-ISSN 1873-4359
Impact Factor dla czasopisma 2.108 (od 2012)
2.354 (od 2013)
2.752 (od 2014)
2.76 (od 2015)
2.714 (od 2016)
2.829 (od 2017)
3.131 (od 2018)
3.99 (od 2019)
4.539 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1505 Chemical Engineering: Colloid and Surface Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Długosz, Olga; Banach, Marcin
Continuous synthesis of metal and metal oxide nanoparticles in microwave reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects
Data wydania: 2020
ISSN: 0927-7757
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 4.539
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lasoń, Elwira; Sikora, Elżbieta; Miastkowska, Małgorzata; Socha, Paulina; Ogonowski, Jan
NLC delivery systems for alpha lipoic acid: Physicochemical characteristics and release study
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects
Data wydania: 2017
ISSN: 0927-7757
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 30
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Oćwieja, Magdalena; Węgrzynowicz, Adam; Maciejewska-Prończuk, Julia; Michorczyk, Piotr; Adamczyk, Zbigniew; Roman, Maciej; Bielańska, Elżbieta
Preparation of iron oxide nanoparticles doped by chromium for application in water-gas shift reaction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects
Data wydania: 2017
ISSN: 0927-7757
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.829
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lasoń, Elwira; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan; Tabaszewska, Małgorzata; Skoczylas, Łukasz
Release study of selected terpenes from nanostructured lipid carriers
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects
Data wydania: 2016
ISSN: 0927-7757
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 30
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Miastkowska, Małgorzata; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan; Zielina, Michał; Łudzik, Agnieszka
The kinetic study of isotretinoin release from nanoemulsion
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects
Data wydania: 2016
ISSN: 0927-7757
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 30
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/