Agricultural Engineering


Wydawca Polish Society of Agricultural Engineering
ISSN 2083-1587
e-ISSN 2449-5999
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2015)
40 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.14654/ir
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Gwadera, Monika
Adsorption-desorption processes in adsorption chillers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Agricultural Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-5999
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/