Journal of Surfactants and Detergents


Wydawca Springer
ISSN 1097-3958
e-ISSN 1558-9293
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Śliwa, Paweł; Śliwa, Karolina
Polyoxyethylene glycol ethers of fatty alcohols used in cloud point extraction of Viola tricolor: Polyphenols solubilization, antioxidant activity studies and molecular dynamic simulations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Surfactants and Detergents
Data wydania: 2023
ISSN: 1558-9293
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.6
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śliwa, Karolina; Śliwa, Paweł; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan; Oszmiański, Jan; Nowicka, Paulina
Application of polyethylene/polypropylene glycol ethers of fatty alcohols for micelle-mediated extraction of Calendula anthodium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Surfactants and Detergents
Data wydania: 2019
ISSN: 1558-9293
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.654
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Chwastowski, Jarosław; Siudek, Mateusz; Banach, Marcin
Incorporation of metallic nanoparticles into cosmetic preparations and assessment of their physicochemical and utility properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Surfactants and Detergents
Data wydania: 2018
ISSN: 1558-9293
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.672
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Miastkowska, Małgorzata A.; Banach, Marcin; Pulit-Prociak, Jolanta; Sikora, Elżbieta S.; Głogowska, Agata; Zielina, Michał
Statistical analysis of optimal ultrasound emulsification parameters in thistle-oil nanoemulsions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Surfactants and Detergents
Data wydania: 2017
ISSN: 1558-9293
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.454
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/