Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems


Wydawca Elsevier
ISSN 0169-7439
e-ISSN 1873-3239
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
40 (od 2015)
35 (od 2016)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kulawik-Pióro, Agnieszka; Potykanowicz, Aneta
Determining the quality of hydrophobic barrier creams by rheological measurements, sensory analysis, pH determination and permeation time measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
Data wydania: 2016
ISSN: 0169-7439
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.303
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/