General Relativity and Gravitation


Wydawca Springer
ISSN 0001-7701
e-ISSN 1572-9532
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2014)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 3101 Physics and Astronomy: Physics and Astronomy (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bratek, Łukasz; Jałocha, Joanna; Woszczyna, Andrzej
Nakedly singular counterpart of Schwarzschild’s incompressible star. A barotropic continuity condition in the center
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: General Relativity and Gravitation
Data wydania: 2019
ISSN: 1572-9532
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.03
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Woszczyna, Andrzej; Kutschera, Marek; Kubis, Sebastian; Czaja, Wojciech; Plaszczyk, Piotr; Golda, Zdzisław A.
Nakedly singular non-vacuum gravitating equilibrium states
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: General Relativity and Gravitation
Data wydania: 2016
ISSN: 1572-9532
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.618
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/