Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis


Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
ISSN 1689-9903

Podserie w tej serii:


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/