Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis


Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
ISSN 1689-9903
Lista MNiSW nie (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2017)
5 (od 2019)

Podserie w tej serii:


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/