Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica


Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
ISSN 2084-5456
e-ISSN 2449-9056
Seria główna Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Lista MNiSW B (od 2012)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2012)
5 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Gołąb-Korzeniowska, Monika
Polityka rozwoju przestrzennego gminy – relacje gminnych ośrodków miejsko-wiejskich z terytorium gminy. Przykład województwa małopolskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica
Data wydania: 2015
ISSN: 2084-5456
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/