Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura


Wariant tytułu Annales UMCS. Sectio E, Agricultura
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ISSN 0365-1118
e-ISSN 2083-7410
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Lipińska, Halina; Sykut, Magdalena; Kępkowicz, Agnieszka; Wańkowicz, Wiesław; Bieske-Matejak, Alicja; Zachariasz, Agata; Kornas, Rafał; Lipiński, Wojciech
The allelopathic impact of the cut aboveground biomass of Lolium perenne on the species composition and the aesthetic value of lawns
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura
Data wydania: 2016
ISSN: 2083-7410
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/