Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego


Wariant tytułu Zarządzanie Publiczne
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
DOI 10.4467/20843968ZP
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Żakowska, Lidia; Bryniarska, Zofia
Equity in STEM, especially in transportation engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2016
ISSN: 1896-0200
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/