SIMUL ... the ... International Conference on Advances in System Simulation


Wydawca IARIA
ISSN 2308-4537
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Bauer, Marek
Simulation of the influence of curb-parking on the efficiency of designated curb bus lanes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Bauer, Marek
Simulation of the influence of increased speed limit and densification of stations on travel time based on the example of the first metro line in Warsaw
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/