International Journal on Interactive Design and Manufacturing : IJIDeM


Wariant tytułu International Journal on Interactive Design and Manufacturing
Wydawca Springer
ISSN 1955-2513
e-ISSN 1955-2505
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
70 (od 2019)
1 (od 2017)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gutiérrez-Carvajal, R. E. ; Betancur, German R.; Barbosa, J.; Castañeda, Leonel F.; Zając, G.
Full scale fatigue test performed to the bolster beam of a railway vehicle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal on Interactive Design and Manufacturing : IJIDeM
Data wydania: 2018
ISSN: 1955-2505
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/