Journal of Mechanics of Materials and Structures


Wydawca Mathematical Sciences Publishers
ISSN 1559-3959
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pamin, Jerzy; Wcisło, Balbina; Kowalczyk-Gajewska, Katarzyna
Gradient-enhanced large strain thermoplasticity with automatic linearization and localization simulations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Mechanics of Materials and Structures
Data wydania: 2017
ISSN: 1559-3959
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.094
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/