Journal of Environmental Quality : JEQ


Wariant tytułu Journal of Environmental Quality
Wydawca American Society of Agronomy

Crop Science Society of America

Soil Science Society of America
ISSN 0047-2425
e-ISSN 1537-2537
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Urbaniak, Magdalena; Kiedrzyńska, Edyta; Kiedrzyński, Marcin; Zieliński, Marek; Grochowalski, Adam
The role of hydrology in the polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofuran distributions in a lowland river
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Environmental Quality : JEQ
Data wydania: 2015
ISSN: 1537-2537
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.238
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/